මෙරට සීබ්‍රාවන් අවසන්

මෙරට සිටි අවසන් පිරිමි සීබ්‍රා මියගොස් ඇති බව දෙහිවල ජාතික සත්වෝද්‍යානය පවසනවා.

රිදියගම සෆාරි උද්‍යානයේ සිට අභිජනන කටයුත්තක් සඳහා දෙහිවල ජාතික සත්වෝද්‍යානයට සීබ්‍රාව රැගෙන ඒමෙන් අනතුරුව මෙම සත්වයා මිය ගොස් ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයේ සේවකයින් චෝදනා කරන්නේ එම සත්වයාව රැගෙන ඒමේදී ලබා දුන් අධි මාත්‍රා එන්නත හේතුවෙන් මෙලෙස මියගොස් ඇති බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles