අද රන් මිල

මෙරට රත්තරන් වෙළඳපොලේ අද (15) දිනයේ රන් මිල කැරට් 22 රන් පවුම රු.163,700.00 වන අතර කැරට් 24 රන් පවුම රු. 177,000.00ක් ලෙස සටහන්ව තිබෙනවා.

ඒ අනුව ගත වූ දින හා සැසඳිමේ දී රන් මිල ගණන් සමාන අගයක් ගෙන තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles