සෞඛ්‍යය සේවයේ නැවත වැඩවර්ජන රැල්ලක ලකුණු

සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති සන්ධානය 19 වෙනිදා සිට නැවත වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

සෞඛ්‍ය කාර්‍ය මණ්ඩලයට ආර්ථික යුක්තිය ඉටුකිරීමට අදාලව සකස් කළ තාක්ෂණික වාර්තාව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් මාර්තු 05 වෙනි දා මුදල් අමාත්‍යාංශය වෙත යොමු කර ඇති බව සඳහන් වෙනවා.

පසුගිය සති 2 ක කාලය මෙම වාර්තාවට අනුමැතිය ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් සිදුකළ යුතු කටයුතු සඳහා මුදල් අමාත්‍යංශයට සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට ලබා දුන් අතර එම කාල සීමාව තුළ කිසිදු වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගයකට අවතීර්ණ නොවීමට සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති සන්ධානය කටයුතු කළා.

කෙසේ ‍වෙතත්, මෙම වාර්තාවට අදාළ අනුමැතිය ලබාදීම දිනෙන් දින ප්‍රමාද වන බව පෙනී යන හෙයින් ඊයේ දින (14/03/2024) රැස්වූ සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති සන්ධානයේ නායකයන්, 19 සහ 20 යන දෙදින නැවතත් වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගයේ නිරත වීමට ඒකමතිකව තීරණය කළ බව වාර්තා වෙනවා. ඒ අතර ලබන සඳුදා එනම් 18 වෙනිදා සෞඛ්‍ය වෘත්තිය සමිති සන්ධානයේ නායකයන් නැවත රැස්වීමට තීරණය කළ අතර එදිනට 19 වෙනිදායින් පසු සිදු කරන වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගය සහ ඉන් ඉදිරියට කරගෙන යනු ලබන වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් තීරණය කරන බව ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළා.

1 COMMENT

  1. කවුද මේ යක්කුන්ට සේවය කරන පිරිසක් කියන්නේ..සෞඛ්‍ය කඩයක්.සේවයක් නෙවේ….. සල්ලි වලටම හූල්ලන ඇඩියෝ…..🥴

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles