පොලිසියේ ලොකු පුටුවල වෙනසක්!

ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරු 08 දෙනෙකු ඇතුළු පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසකට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දී තිබෙනවා.

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය පැවසුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරු 08 දෙනෙක්, නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෙක්, ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරු 08 දෙනෙක් සහ පොලිස් අධිකාරීවරයෙක් මෙලෙස ස්ථාන මාරු කර ඇති බවයි. හදිසියේ සිදු කර ඇති මෙම මාරුවීම් සම්බන්ධයෙන් විවිධ මාධ්‍ය වාර්තා පළ වෙමින් තිබෙනවා.

මෙම මාරුකිරීම්වලට අදාළ මාධ්‍ය නිවේදනය පහත දැක්වෙනවා,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles