මත්පැන් බෝතලවල ව්‍යාජ ස්ටිකර්: හර්ෂගෙන් ආන්දෝලනාත්මක හෙළිදරව්වක්

සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් ව්‍යාජ ස්ටිකර් අත්අඩංගුවට ගැනීම මත්පැන් නිෂ්පාදකයන් සහ ඇතැම් සුරාබදු නිලධාරීන් අතර වූ අභ්‍යන්තර මුදල් ගනුදෙනුවක් මත ඇති වූ ආරවුලක් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද පවසනවා.

ව්‍යාජ ස්ටිකර් ජාවාරම පවත්වාගෙන යාම සඳහා ඇතැම් නිලධාරීන්ට ගෙවිය යුතු අල්ලස් මුදල් ලබා නොදීම සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පසුගිය සතියේ ව්‍යාජ ස්ටිකර් සම්බන්ධව සිදුකළ වැටලීම්වලට හේතුව බවයි ඔහු සඳහන් කරන්නේ.

මත්පැන් බෝතල් සඳහා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් එක ස්ටිකරයකුත් තව තැනකින් තවත් ස්ටිකරයකුත් අලවන්නේ නම් ව්‍යාජ ස්ටිකර් ජාවාරම නතර කළ හැකි බවත් මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කරනවා.

මේ බව මුදල් කාරක සභාවේදීත් යෝජනා කළ බවත් ව්‍යාජ ස්ටිකර් ගැසීම මෙයින් බොහෝ දුරට අඩු විය හැකි බව ඔහු තවදුරටත් කියා සිටියා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles