ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයෙන් පණිවිඩයක්

පවතින දැඩි වියළි කාලගුණික තත්ත්වය සහ ජල පරිභෝජනය ඉහළ මට්ටමක පැවතීම හේතුවෙන් ප්‍රදේශ රැසක ජල සැපයුමට බාධා මතුව ඇතිබව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසනවා.

ඒ අනුව දෙහිවල, රත්මලාන, මොරටුව ,පානදුර, වාද්දුව, වස්කඩුව යන ප්‍රදේශවලට අඩු පීඩන තත්වයක් යටතේ ජලය සැපයීමට සිදුව තිබෙන බවයි සඳහන් වන්නේ.

මේ තත්ත්වය හේතුවෙන් මෙම ප්‍රදේශ වලට මුර ක්‍රමයට ජලය ලබා දීමට සිදුවෙයි.

මේ පිළිබඳව දැඩි අවධානය යොමු කර ජලය ඉතා අරපිරිමැස්සෙන් භාවිතා කරන ලෙස ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ජල පාරිභෝගිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles