2026 පිරිමි T20 ලෝක කුසලාන සමසත්කාරකත්වය ඉන්දියාවට සහ ශ්‍රී ලංකාවට

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය (ICC) විසින් 2026 පිරිමි T20 ලෝක කුසලානය සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමේ ක්‍රියාවලිය අනුමත කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව කණ්ඩායම් 20 තරඟාවලිය ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව විසින් සම සත්කාරකත්වය දරන අතර, ස්වයංක්‍රීය සුදුසුකම් ලැබීමේ තරඟ 12 කින් සමන්විත වෙනවා.

2024 සංස්කරණයේ හොඳම කණ්ඩායම් අට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ස්වයංක්‍රීය සුදුසුකම් ලැබීමේ තරඟ ලෙස එක්වනු ඇති අතර, ඉතිරි ස්ථාන (සත්කාරක අවසන් ස්ථාන අනුව දෙකත් හතරත් අතර) ICC පිරිමි T20I ශ්‍රේණිගත කිරීම් වගුවේ මීළඟ හොඳම ශ්‍රේණිගත කණ්ඩායම් විසින් 2024 ජුනි 30 වන විට ලබා ගනු ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

ඉතිරි තනතුරු අට පුරවනු ලබන්නේ කලාපීය සුදුසුකම් ලත් තරග මගින් වන අතර ICC මණ්ඩලය මේ සතියේ ඩුබායිහිදී රැස්ව තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles