අද රන් මිල

මෙරට රත්රන් වෙළඳපොල තුළ සටහන් වන රන් මිලට අනුව අද (18) දිනයේ කැරට් 22 රන් පවුම රු.163,300.00 වන අතර කැරට් 24 රන් පවුම රු. 176,500.00ක් ලෙස සටහන්ව වෙනවා.

ඒ අනුව­ ගෙවුනු සතිය හා සැසදීමේ දී රත්රන් වෙළඳපොළේ රන්මිල යම් අඩුවක් පෙන්නුම් කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles