පාසල් ක්‍රීඩා උත්සව කල් දැමේ

පවතින අධික උෂ්ණත්වය සහිත කාලගුණ තත්වය නිසා මේ දිනවල පැවැත්වීමට සූදානම් කර ඇති පාසල් ක්‍රීඩා උත්සව පළමු වාරයේ දෙවැනි හා තෙවැනි අදියරේදී පවත්වනු පිණිස කල් දැමීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය විසින් කරන ලද දැනුම්දීමකට අනුවව බවයි දැක්වෙන්නේ.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් මේ පිළිබඳව සියලුම විදුහල්පතිවරුන් වෙත ලිපියක් මගින් දැනුම් දී තිබෙනවා.

එම ලිපිය පහතින්,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles