නුසුදුසු අය පත් කරලා: කෝප් හැර ගිය හේතුව චරිත හේරත් කියයි!

රාජ්‍ය ව්‍යාපාර පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවෙන් සභිකයන් ඉල්ලා අස් වෙමින් යනවා. මුලින් ම සමගි ජනබලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එරාන් වික්‍රමරත්න ඉල්ලා අස් වූ අතර පසුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර ඉල්ලා අස් වුණා.

හිටපු කෝප් සභාපතිවරයෙකු මෙන්ම නිදහස ජනතා සභාවේ සාමාජික පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චරිත හේරත්ද මේ වන විට එම කමිටුවෙන් ඉල්ලා අස්ව තිබෙනවා.

Lankaline අප ඒ පිළිබඳව චරිත හේරත් මන්ත්‍රීවරයාගෙන් විමසා සිටියා. ඔහු දැක්වූයේ මෙබඳු අදහසක්.

“ආණ්ඩුවේ නියෝජිතයින් COPE කමිටුවේ වගකීම් නිසි ලෙස තේරුම් නොගනිමින්, එම කමිටුවේ අභිමතාර්ථවලට සාධනය කර ගැනීමට බාධා විය හැකි පුද්ගලයින් එම කමිටුවේ ප්‍රධාන තනතුරුවල්ට පත් කිරීම හේතුවෙන් ඉල්ලා අස්වීමි.”

රෝහිත අබේගුණවර්ධන වැනි අයෙකු කෝප් කමිටු සභාපති ධුරයට පත් කිරීම ගැන සමාජයේ විවිධ පාර්ශ්වවලින් විවේචන එල්ල වුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles