පළමුව එන ඡන්දය ගැන ජනපති දැනුම් දෙයි

පළමුව පවත්වන්නේ ජනාධිපතිවරණය බව ජනපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් ඊයේ (18) කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුම් දී තිබෙනවා. ජනපතිවරණය වෙනුවෙන් සූදානම් වන ලෙසයි ඔහු කැබිනට් මණ්ඩලයට පවසා ඇත්තේ.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව මුලින් පැවැත්විය යුතුව ඇත්තේ ජනපතිවරණයක් බැවින් එසේ ජනපතිවරණයක් මුලින් පවත්වන බව ජනපතිවරයා තවදුරටත් පවසා තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles