අපේක්ෂා රෝහලේ කුඩා දරුවන්ගේ අපේක්ෂා බිඳ වැටෙන ලකුණු

අපේක්ෂා රෝහලේ පිලිකා රෝගයට ගොදුරු වූ කුඩා දරුවන්ට විකිරණ ප්‍රතිකාර කටයුතු සිදුකරන යන්ත්‍රය පෙබරවාරි 29 දා සිට අක්‍රීය වී තිබෙනවා.

නවීන විකිරණ ප්‍රතිකාර යන්ත්‍රයක් වන කුඩා දරුවන්ගේ පිලිකා ප්‍රතිකාර කටයුතු වලට භාවිතා කරන ලීනියර් ඇක්සලරේටර් යන්ත්‍රය පෙබරවාරි 29 වෙනිදා බිඳ වැටී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මේ මතු වී ඇති තත්ත්වය හමුවේ යන්ත්‍රය යථා තත්වයට පත් කර නොමැති බැවින් දිනකට කුඩා දරුවන් 10 ත් 15 අතර ප්‍රමාණයකට ප්‍රතිකාර අහිමි වන බව සඳහන් වෙනවා.

දිනකට රෝගින් 75 කට ආසන්න ප්‍රමාණයකට එම යන්ත්‍රය තුළින් ප්‍රතිකාර සිදු කරන අතර එම ප්‍රතිකාර කටයුතුද මේ වනවිට අඩාල වී තිබෙනවා.

මෙහි දී රෝගියකුට පුද්ගලික රෝහලකින් මෙම පිලිකා ප්‍රතිකාරක ලබා ගැනීමට රුපියල් ලක්ෂ 7 ත් 17 ත් අතර මුදලක් වැය කිරීමට සිදු වන බවයි රජයේ විකිරණ විද්‍යා තාක්ෂණවේදීන්ගේ සංගමයේ සභාපති චානක ධර්මවික්‍රම පවසන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles