සිස්ටම් චේන්ජ් නෑ, ඒකයි අස් වූයේ – දුමින්ද

රාජ්‍ය ව්‍යාපාර පිළිබඳ පොදු කාරක සභාවෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ජාතික සංවිධායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද දිසානායක ඉල්ලා අස්වී තිබෙනවා. අරගල ක්‍රියාවලියෙන් රට බලාපොරොත්තු වූ වෙනස සිදු නොවෙන නිසා තමා එම කමිටුවෙන් ඉල්ලා අස් වෙන බවයි ඔහු පවසන්නේ.

මන්ත්‍රීවරයා කතානායකවරයා වෙත යැවූ ලිපිය පහතින්,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles