අද රන් මිල

මෙරට රත්රන් වෙළඳපොල තුළ සටහන් වන දෛනික රන් මිලට අනුව අද (21) දිනයේ කැරට් 22 රන් පවුම රු.164,600.00 වන අතර කැරට් 24 රන් පවුම රු. 178,000.00ක් ලෙස සටහන් වෙනවා.

ඒ අනුව අද දිනට රත්රන් වෙළඳපොලේ රන් මිලේ සුළු වැඩිවීමක් දක්නට ලැබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles