කෝප් – දේශපාලන අරමුණුවලට භාවිතා කරතැයි චෝදනා

වර්තමාන කෝප් කමිටුව විසින් විමර්ශන පවත්වන ආකාරය නිසි ක්‍රමවේදයෙන් පිට බවට චෝදනා එල්ල වෙනවා. දේශපාලන අරමුණු වෙනුවෙන් එසේ කරන බවටයි විගණන නිලධාරීන් විරෝධය පළ කරමින් කියා සිටින්නේ.

කෝප් කමිටුව විමර්ශන පැවැත්විය යුත්තේ විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාමත පදනම් ව වුවත් මන්ත්‍රීවරුන් අසන ප්‍රශ්න අනුවද විමර්ශන පවත්වන බවටයි චෝදනා නැගෙන්නේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් විගණන නිලධාරීන් කතානායකවරයා වෙත පැමිණිලි කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles