ප්‍රධාන පක්ෂ කෝටි ගණන් ගෙවා, වාසි අතට සමීක්ෂණ කරලා

මැතිවරණ ආසන්න සමයක බැවින් විවිධ සමීක්ෂණ ආයතන යොදාගනිමින් සමීක්ෂණ කර ගැනීමට මෙරට ප්‍රධාන දේශපාලන බලවේග කටයුතු කර ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

තමන් ඉදිරි මැතිවරණවලදී ඉදිරියෙන් සිටින බව උපක්‍රමශීලීව හඟවනු පිණිස මේ සමීක්ෂණ යොදා ගන්නා බවත් ඒ වෙනුවෙන් මේ වන විට ඉතා විශාල මුදලක් වැය කර ඇති බවත් කියැවෙනවා.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles