පාසල් දරුවන්ට ප්‍රධාන ආහාර වේලක් දෙන්න ඇමරිකාව මූලික වෙයි

1 ශ්‍රේණියේ සිට 5 ශ්‍රේණිය දක්වා දිවයිනේ සියලු පාසල් දරුවන්ට ප්‍රධාන ආහාර වේලක් ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙල හෙට (25) ආරම්භ වෙන බව අධ්‍යාපන අමත්‍යංශය පවසනවා.

පෝෂණවේදී නිර්දේශ අනුව අධ්‍යාපන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට පළමුවෙන් මෙම ආහාර ලබා දෙන බවයි වාර්තා වන්නේ.

සියලු පාසල්වල ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සහ සියයට අඩු දරුවන් සිටින පාසල්වල සියලු සිසුන් වෙත ආහාර ලබා දෙන බවයි පැවසෙන්නේ.

මේ සඳහා රුපියල් මිලියන 16600ක් ලෝක ආහාර වැඩසටහන යටතේ ඇමරිකානු කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සහ වෙනත් සංවිධාන කිහිපයක් අනුග්‍රහය දක්වා තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles