සුරා ආදායම් වැඩි වී නිෂ්පාදනය අඩු වෙයි

මේ වසරේ මුල් මාස තුළ සුරාබදු ආදායම ඉහළ ගොස් ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

ඒ අනුව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පසුගිය වර්ෂයේ පෙබරවාරි මාසයට සාපේක්ෂව මෙම වර්ෂයේ දී සුරාබදු ආදායම 38.5%කින් වර්ධනය කරගෙන ඇති බව සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල් එම්. ජේ. ගුණසිරි පවසනවා.

සුරාබදු කොමසාරිස් පවසන අකාරයට මත්පැන් නිෂ්පාදනය ද ලීටර් 657,000කින් පමණ අඩු වී ඇති බවද පෙන්වා දෙනවා.

ඒ මත්පැන්වල මිල වැඩිවීම හේතුවෙන් පසුගිය වසරේ ජනවාරි මාසයට සාපේක්ෂව මෙම වසරේ ජනවාරි මාසයේ දී මත්පැන් නිෂ්පාදනය හා සැසදීමෙන්.

එළඹෙන අවුරුදු සමයේ දී නීතිවිරෝධී මත්පැන් පිළිබඳව වැටලීම් සිදුකිරීම සඳහා දිවයින පුරා විශේෂ කණ්ඩායම් ද යොදාවා ඇති බව සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල් එම්. ජේ. ගුණසිරි වැඩිදුරටත් පවසා සිටියා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles