කිරි තේ මිලේ වෙනසක්

කිරි තේ එකක මිල රුපියල් 10කින් අඩු වී තිබෙනවා.

සමස්ත ලංකා ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමය විසින් මෙම පියවර ගෙන ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

ඒ අනුව ඊයේ (24) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ආනයනික කිරිපිටිවල මිල ගණන් පහළ දැමීමට රජය කටයුතු කිරීම හේතුවෙන් එම තීරණය ගෙන තිබුණා.

ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ආනයනික කිරිපිටි කිලෝග්‍රෑම් 1ක පැකැට්ටුවක මිල රුපියල් 150කින්ද, ග්‍රෑම් 400ක ආනයනික කිරිපිටි පැකැට්ටුවක මිල රුපියල් 60කින්ද පහළ දැමීමට තීරණය තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles