අද රන් මිල මෙන්න

මෙරට රත්රන් වෙළඳපොලෙහි සටහන් වන රන් මිලට අනුව අද (22) දිනයේ කැරට් 26 රන් පවුම රු.163,300.00 වන අතර කැරට් 24 රන් පවුම රු. 176,500.00ක් ලෙස සටහන් වෙනවා.

ඒ අනුව මෙරට රත්රන් වෙළඳපොල තුළ තවදුරටත් රන් මිල පහළ වැටීමක් පෙන්නුම් කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles