මෙවර ලංගමට අවුරුදු නෑ: ඩිපෝ 70 ක සේවකයන් වැටුප් අවුලක

ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ ඩිපෝ එකසිය හතෙන් ඩිපෝ හැත්තෑවකම සේවකයන් සඳහා මාස ගණනකින් මුළු වැටුප නිසි පරිදි ගෙවා නැති බව ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරනවා.

මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් ලංගම වෙත ලබා දෙන ප්‍රතිපාදන අවම කර තිබෙන බැවින් ලැබෙන ආදායම්වලින් සේවක වැටුප් ගෙවීමට සිදුව තිබීම නිසා මේ තත්වය උද්ගත වී ඇති බවයි සේවකයන් පවසන්නේ.

කෙසේ වෙතත් ඇතැම් ඩිපෝ ප්‍රධානීන් සහ ලංගම ප්‍රධානීන් සිදු කරන අක්‍රමිකතා සහ අයථා ගනුදෙනු නිසා මෙම අර්බුදය ගොඩ නැගී ඇති බවයි වෘත්තීය සමිති පෙන්වා දෙන්නේ.

බස්රථවලට ටයර් හා අමතර කොටස් ගෙන්වීමට ඩිපෝවලට අවසර දීම මත මූල්‍ය විනාශය දරුණු වී ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles