විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන් ගෙන්වූ වාහන ගැන තීරණයක්

විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන්ට ලබාදී තිබෙන පහසුකම යටතේ ආනයනය කෙරෙන වාහනයේ වටිනාකමින් 10% මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවට ගෙවා තෙවැනි පාර්ශවයකට පැවරීමට පහසුකම් සලසා තිබෙනවා.

ඒ කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය මගින්.

පැවති තහනම යටතේ වුවද තෙවැනි පාර්ශවයකට වාහන පැවරීම දිගින් දිගටම සිදු වන හෙයින් මෙම පියවර ගැනීමට කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.

එසේම 2023 දෙසැම්බර් මස 31 වැනිදා වන විට මෙම පහසුකම යටතේ වාහන 298ක් ආනයනය කර තිබෙන අතර ඉන් 129ක්ම ආනයනය කර ඇත්තේ පවතින නීතීරීති උල්ලංඝනය කරමින් බවයි අනාවරණය වී ඇත්තේ.

මේ බව අනාවරණය වී තිබෙන්නේ, පාර්ලිමේන්තුවේ පසුගියදා පැවති මුදල් කාරක සභාවේදීයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles