පෞද්ගලික අංශයටත් සුබ පණිවිඩයක්

පෞද්ගලික අංශයේ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායක ආයතනවල සේවය කරන සේවකයන්ගේ අවම වැටුප රුපියල් පන්දහසකින් ඉහළ නංවා තිබෙනවා.

එයට අදාළ පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා වන කැබිනට් පත්‍රිකාව කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමා‍ත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබුණා.

ඒ අනුව සේවකයන්ගේ අවම වැටුප මෙතෙක් මාසිකව රුපියල් 12500.00 ක් ලෙස තිබූ අතර එය රුපියල් 17500.00 දක්වා ඉහළ නංවා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඒ වගේම එම ආයතනවල සේවය කරන සේවකයන්ගේ දෛනික අවම වැටුප රුපියල් 500.00 සිට රුපියල් 700.00 දක්වා වැඩි වී තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles