ගල් අරක්කු අඩු කරන ක්‍රමේ සුරා සමාගම් කියයි

එළැඹෙන සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුුරුද්දට පෙර සුරා බදු අඩු කරන්නේ නම් ගල් අරක්කු බෝතලයක මිල අඩු කළ හැකි බව නිෂ්පාදන සමාගම් සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම් දී ඇතැයි වාර්තා වෙනවා.

මෙහිදී සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා කියා ඇත්තේ නිෂ්පාදන වියදම අඩු කිරීම මගින් මිල අඩු කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙසයි.

මේ වන විට අධික මිල හේතුවෙන් මත්පැන් අලෙවිය අඩු වී තිබෙනවා. මත්පැන් නිෂ්පාදනය සඳහා ගන්නා එතනෝල් ලීටරයක මිලද රුපියල් 1200 සිට රුපියල් 800 දක්වා අඩු වී ඇත්තේ ඉල්ලුම අඩුවීම නිසා බවයි පැවසෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles