ආර්ථිකය ධන පැත්තට: මහබැංකුව නවතම දත්ත කියයි

ගෙවුණු වසරේ අවසන් කාර්තුවේ 4.5%ක ආර්ථික වර්ධනයක් වාර්තා කිරීමත් සමඟ මේ වසරේ ආර්ථිකයේ ධනාත්මක වර්ධනයක් දැක ගත හැකි වනු ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුවේ අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ පවසනවා.

ඒ අනුව ලබා ඇති ප්‍රගතිය පාදක කරගනිමින් මහබැංකුවේ නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය 8.5%කින් සහ 9.5%කින් අඩු කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

නවතම වාර්තා අනුව පසුගිය මාසය අවසන් වන විට මෙරට නිල වත්කම් සංචිතය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 4.5ක් දක්වා ඉහළ නැග තිබෙනවා.

වසරේ පළමු මාස දෙක තුළ විදෙස් ප්‍රේෂණ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 964ක් ලැබී ඇති අතර සංචාරක කර්මාන්තයෙන් ලද උපයාගැනීම් මිලියන 687ක් වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles