පාසල් දැරියන්ට නොමිලේ සනීපාරක්ෂක තුවා: අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් තීරණයක්

මූලික සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබා ගැනීමේදී අපහසුතාවට මුහුණ දෙන පාසල් දැරියන් වෙනුවෙන් සනීපාරක්ෂක තුවා මිලදී ගැනීම සඳහා වව්චර්පත් ලබාදීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පියවර ගනිමින් සිටින බව වාර්තා වෙනවා.

මෙම වව්චර්පත් මේ වසරේ අලුත් අවුරුදු සමයෙන් පසුව ලබා දෙන බව අධ්‍යාප අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත පවසනවා.

දුෂ්කර, දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙන ප්‍රදේශවල ඇති පාසල්වල දරු දැරියන් ලක්ෂ 8කට ආසන්න සංඛ්‍යාවකට මෙම අවශ්‍යතාව සපුරා දෙන බවයි පැවසෙන්නේ.

අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව දැනටමත් අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති බව අමාත්‍යවරයා පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles