විදේශිකයන්ට වීසා ලබා දීම පෞද්ගලික අංශයට දෙතැයි ආන්දෝලනයක්

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන විදේශිකයන් සඳහා වීසා ලබාදීම පෞද්ගලික ආයතනයකට ලබාදීමට සැලසුම් කර තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා.

ඒ අනුව මෙරට පැමිණෙන විදේශිකයන් සඳහා මෙතෙක් කලක් වීසා නිකුත් කළ ක්‍රමවේදයෙන් ඉවත්ව වීසා නිකුත් කිරීමේ කටයුතු පෞද්ගලික ආයතනයකට ලබාදීමේ සැලසුමක් ඇතැයි ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තු ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා.

මේ දක්වා විදේශිකයන්ට වීසා නිකුත් කළ ක්‍රමවේදය නිසා එහි සම්පූර්ණ ආදායම ඍජුව ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට ලැබුණු බව පෙන්වා දෙන එම ආරංචි මාර්ග මෙම කාර්යය බාහිර පාර්ශ්ව අතට පත් කිරීමෙන් විශාල ආදායමක් අහිමිවීමේ අවදානමක් ඇතැයිද පෙන්වා දෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ නිලධාරීන් විසින් දේශපාලන අවශ්‍යතා මත ගත් තීන්දුවක් මත වීසා නිකුත් කිරීමේ කටයුතු පෞද්ගලික ආයතනයකට ලබාදීමේ සැලසුමක් ඇතැයි සඳහන් කරන එම දෙපාර්තමේන්තු ආරංචි මාර්ග රටේ අවශ්‍යතාව සහ දේශපාලන අවශ්‍යතා යනු දෙකක් බවයි ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles