බීමතින් යකා නැටූ ප්‍රා.ලේ. නිලධාරියෙකු අත්අඩංගුවට

කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ එහි කළමනාකරණ සහකාරවරයකු ඊයේ (26) පස්වරුවේ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබුණා.

ඒ කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රය තුළ දී රාජකාරී වේලාවේ බීමත්ව අශෝභන ලෙස හැසිරී ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

අදාල කළමණාකරණ සහකාරවරයාගේ මෙම බීමත් අශෝභන හැසිරීම නිසා එම කාර්ය මණ්ඩලයේ සෙසු පිරිස හා සේවා ලබා ගැනීමට එහි පැමිණ සිටි ජනතාව ද අපහසුතාවයට පත්ව තිබෙනවා.

මේ සම්බන්ඳයෙන් කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා විසින් කැකිරාව පොලිස් ස්ථානයට දැන්වීමට පියවර ගෙන තිබුණා.

ඒ අනුව කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා සිදු කළ දැනුම් දීමට කැකිරාව පොලිස් ස්ථානයේ නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රය තුළ දී කළමනාකරණ සහකාරවරයා අත්අඩංගුවට ගත් බව වාර්තා වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles