පෘථිවිය කැරකෙන වේගේ වැඩි වෙයි: සම්මත වෙලාවට ප්‍රශ්නයක්

ඝන අයිස් දියවීමත් සමඟ පෘථිවියේ හරයේ සිදුවන වෙනස්කම් හේතුවෙන් පෘථිවි භ්‍රමණ වේගය ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

මේ හේතුව විසින් පෘථිවියේ වේලාව වෙනස් කරන බවයි වාර්තා වන්නේ.

මේ අනුව විද්‍යාඥයින් දැනටමත් පුරෝකථනය කරන්නේ තවත් වසර කිහිපයකින් පෘථිවියේ කාලය දිනකට තත්ත්පරය බැගින් අඩු වන බවයි.

එය තත්ත්පරයක සුළු කාලයක් පමණක් වුවත් පරිගණක භාවිතයේ දී වැඩි බලපෑමක් එල්ල වනු ඇති බවද ඔවුන්ගේ මතයයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles