ගිනි ගණනට තිබුණු එළවළුවලට මොකද වුණේ?

පසුගිය මාසවල ඉතා මිල අධිකව තිබූ එළවළු මිල ගණන් මේ වන විට විකුණාගත නොහැකිව විසි කර දමන තත්වයකට පත් ව ඇති බව පෑලියගොඩ මැනිං එළවළු වෙළඳපොල ආරංචිමාර්ග පවසනවා.

ඊයේ දිනයේ එළවළු තොග විශාල වශයෙන් පහළ බැස තිබුණා. ඊයේ දිනයේ රාබු තොග මිල කිලෝව රු. 40කටද, බණ්ඩක්කා රු.40කටද මෑකරල් රු.80කටද දඹල රු. 80කටද පතෝල් කිලෝවක් රු. 40කටද ආදී වශයෙන් තොග මිල පහළ බැස තිබුණා.

පාරිභෝගික පිරිසද අඩු වී තිබුණ බවයි වාර්තා වූයේ.

ජාතික පාරිභෝගික පෙරමුණ විසින් දක්වා ඇති අද මැනිං එළවළු තොග මිල පහත පරිදි වෙනවා.

කැරට් රු. 200
බෝංචි රු. 250
ලීස් රු. 250
බීට් රු. 150
ගෝවා රු. 250
වට්ටක්කා රු. 200
අමු මිරිස් රු. 150
මාලු මිරිස් රු. 350
තක්කාලි රු. 150
මෑකරල් රු. 100
දඹල රු. 150
වම්බටු රු. 200
බණ්ඩක්කා රු. 80
පතෝල රු. 150
රාබු රු. 60
ලූනු කොල රු. 150
තලන බටු රු. 150
නෝකොල් රු. 150
දෙහි රු. 450
ඉගුරු රු. 1600

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles