ජාතික රෝහලේ එන්ඩොස්කොපියෙන් ගසා කන්න වෑයමක්

කොළඹ ජාතික රෝහල සඳහා ‘එන්ඩොස්කොපි‘ යන්ත්‍රයක් ගෙන්වීමට සහ එම යන්ත්‍රයේ කොටස් සේදීමට අදාළ රසායන ද්‍රව්‍ය ගෙන්වීම සඳහා දූෂිත ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියක් අනුගමනය කිරීමට සූදානම්වන බව වෛද්‍ය හා සිවිල් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ වෛද්‍යවරුන්ගේ වෘත්තීය සමිති සන්ධානය පවසනවා.

ජාතික රෝහල පසුගිය 13 වැනිදා මේ සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම සිදුකර ඇති අතර එහිදී අදාළ සමාගම් මිල ගණන් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

මෙහිදී රුපියල් මිලියන 30කට ආසන්න වටිනාකමක් ඇති අදාළ උපකරණ පිරිසිදු කිරීම සඳහා වසරකට රුපියල් මිලියන 400කට වැඩි මුදලක් වියදම් කිරීමේ ආකාරයට මෙම ප්‍රසම්පාදනය සිදු කිරීමට යන බවත් එය බරපතළ දූෂණයක් බවත් එම සන්ධානය පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles