අවුරුදු කාලේ බිත්තර මිල සෑහෙන අඩු වෙයි

දේශීය බිත්තරයක මි්ල අප්‍රේල් මාසයේ සිට රු.35කට ගෙන ඒමට නියමිත බව කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර පවසනවා.

මේ වන විට රටේ දෛනික දේශීය බිත්තර නිෂ්පාදනය අවශ්‍යතාව ඉක්මවා ගොස් ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

මෙරට සාමාන්‍යයෙන් දෛනික බිත්තර අවශ්‍යතාව වන්නේ ලක්ෂ 65ක ප්‍රමාණයක්. මේ වන විට දේශීය කුකුළු ගොවිපළවල බිත්තර නිෂ්පාදන ලක්ෂ 75 ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා.

අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ බිත්තර මිල අවුරුදු සමයේ පහළ යාමට නියමිත බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles