ඩොලරයේ අගය පහළ ගිය වාසිය කෝ? ජනතාව විමසයි

පසුගිය දිනවල ඉතා වේගයෙන් පහළ ගිය ඩොලරයේ අගය නිසා ශක්තිමත් වූ රුපියලේ අගය වැඩි වීමේ වාසිය ජනතාවට නොලැබීම ගැන විවිධ අංශ අදහස් පළ කරනවා.

රුපියලේ අගය පහළ ගිය කල කිහිපගුණයකින් ඉහළ ගිය භාණ්ඩ මිල රුපියල ශක්තිමත් වූ විට පහළ නොයෑමේ හේතුව කුමක්දැයි ජනතාව විමසනවා.

ආහාර, ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය ආදී කිසිවක් මිල පහළ ගොස් නැති අතර බේකරි නිෂ්පාදන ආදියද පෙර මිලටම අලෙවි කෙරෙනවා. අඩුම වශයෙන් ඩොලරයේ අගය පහළ යෑම ඍජුවම බලපාන සිමෙන්ති කොට්ටයේවත් මිල පහළ ගොස් නැති බවයි ඉදිකිරීම් අංශයේ නිරත පිරිස් පවසන්නේ. දරුවන්ගේ පොත්පත්වල මිල ගණන් ද ඇඳුම් පැළඳුම් සහ සපත්තු ආදියේ මිල ගණන්ද පෙර පරිදි වෙනවා. එසේ ම වාහන අමතර කොටස්ද ඉහළ ගිය මිලටම අලෙවි කරමින් සිටිනවා.

මේ සම්බන්ධයෙන් රජය මැදිහත් වී වහාම ජනතාවට සහන සැලසෙන පරිදි රුපියල ශක්තිමත් වීමේ වාසිය ලබා දිය යුතු බවයි බොහෝ දෙනා පවසන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles