කේක් කිලෝව රු.400ට දෙන හැටි බේකරි හිමියෝ කියති

බිත්තරයක මිල රු.35 දක්වා අඩු කර, මාගරින් සඳහා පනවා ඇති බද්ද නිදහස් කරන්නේ නම් කේක් කිලෝවක් රුපියල් 400කට වෙළෙඳපොලට නිකුත් කළ හැකි බව සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා.

උත්සව සමය මුව විට සිටින වර්තමානයේ හොඳ තත්වයේ කේක් කිලෝවක් රුපියල් 1000 ඉක්මවා මිල නියම වී තිබෙනවා.

බිත්තරයක මිල රු. 35ක් වන්නේ නම් කේක් කිලෝවක මිල රු.100 කින් පහළ හෙළිය හැකි බව එම සංගමයේ සභාපති එන්.කේ. ජයවර්ධන පවසනවා.

මාගරින් සඳහා පනවා ඇති බද්ද රුපියල් 900ක් බවයි ඔහු සඳහන් කරන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles