ලාෆ්ස් ගෑස් විශාල මිල අඩු කිරීමක්

අප්‍රේල් මාසය සඳහා ගෑස් මිල සංශෝධනය අනුව ලාෆ්ස් ගෑස් සමාගම සිය මිල ගණන් සංශෝධනය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව පෙනී යන්නේ එහි පැවති මිල හා සංසන්දනයේදී මිල විශාල වශයෙන් අඩු කර ඇති බවයි.

ඒ අනුව කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක ලාෆ්ස් ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 625කින් අඩුකර තිබෙනවා. කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක ලාෆ්ස් ගෑස් සිලින්ඩරයක නව මිල රුපියල් 4,111ක්.

එසේම කිලෝග්‍රෑම් 5 ලාෆ්ස් ගෑස් සිලින්ඩරයක මිලද පහළ දැමීමට තීරණය කර ඇති අතර එහි නව මිල වන්නේ රුපියල් 1,652කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles