ගාසා දරුවන්ට ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඩොලර් මිලියනයක්

ගාසා තීරයේ ගැටුම්වලින් විපතට පත් දරුවන් වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා රජය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියනයක් පරිත්‍යාග කර තිබෙනවා.

එයට අදාළ චෙක්පත ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ අතින් අද එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජිතායතනය හරහා පලස්තීන රජය වෙත අද පෙරවරුවේ භාර දී ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

තවත් මෙවැනි ආධාර සඳහා Children of Gaza නමින් අරමුදලක් පිහිටුවා ඇති අතර එයටද මේ වන විට රුපියල් මිලියන 20ක පමණ ආධාර ලැබී ඇති බව සඳහන්.

2024 අප්‍රේල් 30 දක්වා පමණක් පරිත්‍යාගශීලි ජනතාවට මෙම අරමුදල වෙත තවදුරටත් දායක වීමට අවස්ථාව සලසා දී තිබෙන අතර ඒ සඳහා දායකවීමට කැමති පරිත්‍යාගශීලීන් වේ නම්, එම පරිත්‍යාගයන් අප්‍රේල් මස 30 වනදාට පෙර ලංකා බැංකුවේ (7010), තැප්‍රොබේන් ශාඛාවේ (747) පිහිටි ගිණුම් අංක 7040016 වෙත තැන්පත් කර ඊට අදාළ රිසිට්පත 077-9730396 වෙත WhatsApp මඟින් යොමු කරන ලෙස ජනාධිපති කාර්යාලය දැනුම් දී සිටිනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles