අල්ලස් කොමිසමට නව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයෙක්

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ලෙස ඩබ්ලිව්.කේ.ඩී. විජේරත්න පත් වී තිබෙනවා.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් එම පත්කිරීම සිදුකර ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවස‍නවා. නව දූෂණ විරෝධී පනතේ විධිවිධානවලට අනුවයි ජනාධිපතිවරයා විසින් මෙම පත්කිරීම සිදුකර තිබෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles