තැපෑල අර්බුදයක

දිවයිනේ ඇතැම් ප්‍රදේශවල ලිපි බෙදා හැරීමට බාධා එල්ල වී ඇති බව වාර්තා වෙනවා. තැපැල්පති පී. සත්කුමාර් පවසන්නේ තැපැල්කරුවන්ගේ හිඟය ඊට හේතු වී ඇති බවයි.

තැපැල්කරුවන්ගේ හිඟය හේතුවෙන් දිනක ප්‍රමාදවීම් යටතේ ඇතැම් පළාත්වල ලිපි බෙදීම සිදුවන අතර කලාප වශයෙන් කොටස්කර ලිපිබෙදීමේ කටයුතු සිදු කරන බවයි ඔහු පවසන්නේ.

තැපැල්කරුවන් ඇතුළු තැපැල් සේවකයින් 2000කට ආසන්න පිරිසකගේ පුරප්පාඩු සිය දෙපාර්තමේන්තුව සතු බවත් බොහෝ නිලධාරීන් විශ්‍රාම යාම සහ නව බඳවාගැනීම් සිදු නොකිරීම හේතුවෙන් තැපැල් සේවයේ ඇතැම් සේවා පවත්වාගෙන යාමට බාධා එල්ල වී ඇති බව ඔහු වැඩි දුරටත් පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles