රන් මිල මඳක් වෙනස් වෙයි

මෙරට රත්රන් වෙළඳපොලෙහි සටහන් වන රන් මිලට අනුව අද (02) දිනයේ කැරට් 22 රන් පවුම රු.165,600.00 වන අතර කැරට් 24 රන් පවුම රු. 179,000.00ක් ලෙස සටහන් වෙනවා.

ඒ අනුව මෙරට රත්රන් වෙළඳපොලේ රන් මිල ගණන් පෙර පැවති මිල හා සැසදීමේ දී ඉහළ අගයක් පෙන්නුම් කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles