ඕනෑම විවාදයකට මා සූදානම් : සජිත්

ඕනෑම ආකාරයේ විවාදයකට තමා සූදානම් බව විපක්ෂ නායක, සමගි ජනබලවේග පක්ෂයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පවසනවා. ඔහු මෙසේ පවසන්නේ, ජාතික ජනබලවේගය පක්ෂයේ නායකයා සමග ආර්ථිකය සම්බන්ධ විවාදයකට පැමිණෙන්නැයි අභියෝග කර ඇති පසුබිමකයි.

එවැනි විවාදයක් අවශ්‍ය බව තමාද පිළිගන්නා බවයි විපක්ෂ නායකවරයා කියා සිටින්නේ. විවාද පැවත්වීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයක උසස් ගුණාංගයක් බැවින් තමා ඊට සූදානම් බව පවසන ඔහු ඒ හරහා රටටත් ජනතාවටත් අගයක් එකතු විය යුත බව පෙන්වා දෙනවා.

සක්වල සුහුරු පන්ති කාමර ලබා දීමේ වැඩසටහනේ 140 වැනි අදියර යටතේ අද මුලතිව් පාසලක් වෙත රුපියල් ලක්ෂ 10ක් වටිනා සුහුරු පන්ති කාමරයක් ලබා දීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින් ඔහු මෙසේ පවසා සිටියා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles