සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන්ට අවුරුදු ජය වෙයි: DAT දීමනාවට ආණ්ඩුවේ එකඟතාව

මාස කිහිපයක් තිස්සේ සෞඛ්‍ය සේවා වෘත්තිකයන් ආර්ථික යුක්තිය වෙනුවෙන් කළ සටන පල දරා ඇති බවයි දැනගන්නට ඇත්තේ. ආණ්ඩුව විසින් ඔවුන් ඉල්ලා සිටින වෛද්‍යවරුන්ගේ DAT දීමනාවට සමාන දීමනාවක් ලබා දීමට එකඟතාව ලිඛිතව ඔවුන් වෙත ලබා දී තිබෙනවා.

මාස කිහිපයක් තිස්සේ මේ සඳහා සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති සන්ධානය වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගවල යෙදුණු අතර ඉල්ලීම්වලට යහපත් ප්‍රතිචාරයක් නොලැබුණ බැවින් සඳුදා (01) පටන් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග නැවත අරඹන්නට තීරණය කර තිබුණා.

කෙසේ වෙතත්, ඊයේ (02) දිනයේ ජනාධිපති කාර්යාලයද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ්‍යද සම්බන්ධ වී කරන ලද සාකච්ඡාවේදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය අදාළ දීමනාව ලබා දීමට එකඟ බව ලිඛිතව දැනුම් දී තිබුණා.

එකඟ වූ දීමනාව මැයි මාසයේ වැටුපට 50%ක් එකතු වීමට නියමිත බවත් පසුව සම්පූර්ණ දීමනාවම ලබා දෙන බවත් බලධාරීන් එකඟ ඇති බව සඳහන්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles