ජාතික ජනබලවේගය සහ TNA හමුවක්

ජාතික ජනබලවේගය සහ දෙමළ ජාතික සන්ධානය අතර සාකච්ඡාවක් නුදුරේ පැවැත්වීමට නියමිත බව වාර්තා වෙනවා.
ජාතික ජනබලවේගය උතුරු පළාතේ සිදු කිරීමට නියමිත ජනහමු මාලාවක් අතරතුර මෙම හමුවීම් සිදුකිරීමට නියමිත බවයි සඳහන් වන්නේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ. සුමන්තිරන් නුදුරු සතියේ එම සාකච්ඡාව පැවැත්වෙන බව සඳහන් කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles