අද රන් මිල

මෙරට රත්රන් වෙළඳපොලෙහි සටහන් වන රන් මිලට අනුව අද (04) දිනයේ කැරට් 22 රන් පවුම රු.166,500.00 වන අතර කැරට් 24 රන් පවුම රු. 180,000.00ක් ලෙස සටහන් වෙනවා.

ඒ අනුව මෙරට රත්රන් වෙළඳපොලේ රන් මිල ගණන් ‌පෙර දින හා සමාන අගයක් පෙන්නුම් කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles