ඉන්ධනවලට ඔබ ගෙවන ගිනි බදු මුදල මෙන්න!

ඛනිජ තෙල් සංස්ථා දත්ත නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් පෙනී යන්නේ මෙරට ජනතාව ඉන්ධන සඳහා අතිවිශාල බදු ප්‍රමාණයක් ගෙවමින් සිටින බවයි.

එම තොරතුරු අනුව ඔක්ටේන් 92 පෙට්රල් ලීටරයක් මෙරටට ආනයනය කිරීමේදී එහි මිල වන්නේ රු.205.79ක් වන මට්ටමේ පවතින අතර ක්‍රියාවලි ගාස්තු, බෙදාහැරීම් ගාස්තු ඇතුළු සෙසු වියදම් සමඟ එහි මිල රු. 228.22ක් වනවා.

මේ අනුව ඔක්ටේන් 92 ලීටරයක් සඳහා වන බදු මුදල් ලෙස රුපියල් 130.44ක් අය කරන බව ඒ අනුව පෙනී යනවා.

ආනයනයේදී රුපියල් 206කට ආසන්න වන ඔක්ටේන් 92 පෙට්රල් ලීටරයක් පාරිභෝගිකයා වෙත ලබා දීමේදී වෙනත් වියදම් ලෙස වැයවන්නේ රුපියල් 37ක් බව ඒ අනුව පෙනී යන අතර ඉතිරි සියල්ල අය කෙරෙන්නේ බදු වශයෙන් බව පෙනී යනවා.

ඔක්ටේන් 95 පෙට්රල් ලීටරයක් සඳහාද මෙලෙසම රු.162.31 බදු ලෙස අයකරන බව දකින්නට ලැබෙනවා.

ආනයන වියදම රුපියල් රු. 214.54ක් වන ලංකා සුපර් ඩීසල් ලීටරයක් සඳහා අය කෙරෙන බදු මුදල රුපියල් 133.11ක බද්දක් අය කෙරෙනවා.

ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව මේ වන විට වැඩිම ලාභ රේට්ටුවක් තබා තිබෙන්නේ ඔක්ටේන් 95 පෙට්රල් වෙනුවෙන් බවයි දත්ත අනුව පෙනී යන්නේ.

ලාභ නොලබන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ලාභ ලබන බව පෙන්වමින්, අතිරික්ත සේවක සංඛ්‍යාවන් තබා ගනිමින්, දීමනා පාරිතෝෂික ලබා දෙමින් පවත්වාගෙන යන්නේ මෙලෙස හුදී ජනතාවට ගිනි බදු ගසමින් බව පෙනී යනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles