අලුත් අවුරුදු සම්බන්ධයෙන් ජනපති උපදෙස්

සිංහල, දෙමළ අලුත් අවුරුදු නිවාඩු කාලයේ ජනතාවට අවශ්‍ය අත්‍යවශ්‍ය සේවා කිසිදු  අඩුපාඩුවකින් තොරව රට තුළ පවත්වාගෙන යෑමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

ඊට අදාළ රජයේ නිලධාරීන්ට සහ අමාත්‍යාංශ වෙත ජනාධිපතිවරයා මෙලෙස උපදෙස් දී ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

ඒ අනුව ජනාධිපති කාර්යාලය, අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය, ආරක්ෂක, සෞඛ්‍ය, ප්‍රවාහන, විදුලිබල යන අමාත්‍යාංශ ඇතුළු අදාල ආයතන ඒකාබද්ධව මෙම වැඩපිළිවෙළ සකස් කරන ලෙස ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබෙනවා.

එසේම සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුදු සමයේ රටේ මහජන ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමටත් නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කිරීමටත් පුළුල් වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාවට නංවන ලෙස ද ජනාධිපතිවරයා ආරක්ෂක අංශ වෙත උපදෙස් ලබා දී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles