අපි රුපියල ඉහළ නැංවූවා : ජනපති

රජය ගෙන ගිය නිවැරදි ආර්ථික කළමනාකරණය හේතුවෙන් රුපියලේ වටිනාකම ඉහළ ගොස් ඇති බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා.

ඍණ ආර්ථික වර්ධන වේගයක් පැවති රටේ මේ වන විට ආර්ථිකය ශක්තිමත් වී ඇති බවයි ඔහු කියා සිටින්නේ.

“දැන් රුපියල 300ට ඇවිත් ශක්තිමත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ගන්න පියවරෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඩොලරයට රුපියල 280ක් කරගන්න. එතකොට අතට ලැබෙන සල්ලිවලට මුදල ශක්තිමත් වෙනවා. මේක කරගෙන යන්න ඕනේ. ආණ්ඩුවේ වැඩකරන්න මුදල් හොයා ගන්න ඕනේ. මේක අමාරු, දුෂ්කර මාර්ගයක යන්නේ. සම්පුර්ණයෙන්ම වැටුණ ආර්ථිකය අපි දියුණු කරගෙන යනවා. මේ කාලයේ දී පුළුවන් වුණා පඩි වැඩිකරන්න. දීමනා වැඩිකරන්න. අස්වැසුම තුන්ගුණයකින් වැඩි කරන්න. සිංහල අවුරුදු කාලයේ දී වී වලට හොඳ මිලක් ලබාදෙන්නත් අපි කටයුතු කළා. ආර්ථික නඟා සිටවන්න ඕන. මේ යන කාලේ ටිකක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. එන වර්ෂය වෙද්දි ගුරුවරු බඳවා ගන්න අමාත්‍යාංශවලට මුදල් දෙන්නත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා.”

බස්නාහිර පළාත් උපාධිධාරී ගුරුවරුන් 2,320 දෙනෙකුට ගුරු පත්වීම් ලබාදීමේ උත්සවයට එක්වෙමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව පැවසුවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles