ගිහි කාලෙ කළ වැරදි හිතට වේදනයි : හිමිනමක් පොලිසියට භාර වෙයි

ගිහියකුව සිටියදී කරන ලද සොරකම් සම්බන්ධයෙන් පොලිසියට හසු නොවූ බවත් එම සොරකම්වලට අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර දඬුවම් ලබාදෙන තෙක් හිතට සහනයක් නොමැති බවත් කියමින් තරුණ භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් ගම්පහ, යක්කල පොලිස් ස්ථානය ප්‍රකාශයක් කළ ඇති බව යක්කල පොලිසිය පවසනවා.

ඊයේ (4) දා මෙම භික්ෂූන් වහන්සේ පොලිසියට සිය මව සමඟ පැමිණි බවයි වාර්තා වන්නේ.

තමන් ගිහියකුව සිටිය දී මීට වසර අටකට පමණ ඉහත දී කරන ලද මෙම සොරකම් වලට අත්අඩංගුවට ගෙන දඬුවම් ලබාදෙන තෙක් බණ භාවනා කරමින් මහණදම් පිරීමට තරම් හිතට සහනයක් හෝ සැනසිල්ලක් හෝ නොමැති බව මෙම භික්ෂූන් වහන්සේ පොලිසියට පවසා තිබෙනවා.

ගිහියකුව සිටිය දී තමන් කළ මෙම සොරකම් සම්බන්ධයෙන් නිතර හිතට වද දෙන බවත් එම සොරකම්වලට දඬුවම් විඳ හිතට සහනයක් සැනසිල්ලක් ලබා ගත යුතු නිසා පොලිසියට බාර වීමට තීරණය කර ඇති බවයි උන්වහන්සේ වැඩි දුරටත් පවසන්නේ.

ඒ අනුව භික්ෂූන් වහන්සේ පොලිස් භාරයට ගෙන පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති බව යක්කල පොලිසිය පවසා සිටියා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles