විදෙස් සංචිත ගැන සතුටුදායක පුවතක්

මෙරට නිල සංචිත ප්‍රමාණය පසුගිය මාසයේ (මාර්තු) තුළදී 9.5% කින් ඉහළ ගොස් තිබෙන බව මහබැංකු වාර්තා පවසනවා.

පෙබරවාරි මාසය අවසන් වෙද්දී ඇමරිකානු ඩොලර් 4.52ක්ව පැවැති මෙරට නිල සංචිත වත්කම් ප්‍රමාණය මේ වන විට ඩොලර් බිලියන 4.95ක් බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඒ සඳහා විදේශ විනිමය සංචිතය ඉහළ යෑම බලපා තිබෙනවා.

මහබැංකුව සතු රන් සංචිතය ද ඩොලර් මිලියන 31 සි මිලියන 34 දක්වා 9.1%කින් ඉහළ ගොස් ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

කෙසේ වෙතත්, මෙම සංචිත වත්කම් අන්තර්ගතයෙහි ඩොලර් බිලියන 1.4ක පමණ වන චීන මහජන බැංකුව ලබාදුන් විදේශ විනිමය හුවමාරු පහසුකමේ ලැබීම්ද අන්තර්ගත වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles