අලෙවිය පහළට: ඉන්ධනහල් හිමියෝ දැඩි තීරණයක් ගන්න යයි

ඉන්ධන අලෙවිය 50%කින් පහත වැටී ඇතැයි ඉන්ධනහල් හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ෂෙල්ටන් ප්‍රනාන්දු පවසනවා.

ඉන්ධනහල් හිමියන්ට ලබාදෙන 3%ක කොමිස් මුදලටද 18%ක වැට් බද්ද අය කරන බවත් එය නවතා දමන ලෙස වගකිව යුතු සියලු පාර්ශ්වවලින් ඉල්ලා සිටි බවත් එයට යම් එකඟතාවක් ඇති නොවන්නේ නම් අඟහරුවාදා (9) දිනයේ යම් තීරණාත්මක පියවරක් ගැනීමට සාකච්ඡා කරමින් සිටින බවත් සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles