ලංකා බැංකුවෙන් දැනුම්දීමක්

ලංකා බැංකුව විසින් ගණුදෙනුකාර භවතුන්ට දැනුම්දීමක් කර තිබෙනවා.

ලංකා බැංකුව විසින් දැනුම් දී තිබෙන්නේ සිංහල හා දමිළ අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් සිය ගනුදෙනුකාර භවතුන්ගේ පහසුව පිණිස ලංකා බැංකුවේ තෝරා ගත් ශාඛා කිහිපයක් විවෘත කර තබන බවයි.

2024 අප්‍රේල් 06 සෙනසුරාදා, 07 ඉරිදා සහ 11 බ්‍රහස්පතින්දා පෙ.ව.8.30 සිට ප.ව. 1.30 දක්වා සීමිත සේවාවන් සඳහා විවෘත වන බව වැඩි දුරටත් සඳහන් වෙනවා.

8 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles